Sklypo Plytinės g. 34 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano, sklypo Lauksargio g. 53 (kadastro Nr. 0101/0013:249) statybos zonos, statybos ribų ir susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų koregavimas

 

Detaliojo plano koregavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2002-12-19 d. sprendimu Nr. 2477V patvirtintas sklypo Plytinės g. 34 nedidelių veiklos mastų detalusis planas.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel.: Nr. 85 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt , www.vilnius.lt

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Meirista“, į./k. 302509764, Panerių g. 64, 03160 Vilnius, tel.: 8699 47231, el.p. meiristauab@gmail.com . Projekto vadovė Gražina Meidutė.

Planuojama teritorija: Lauksargio g. 53, Vilnius (kadastro Nr. 0101/0013:249), plotas – 0,2152 ha.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti žemės sklypo Lauksargio g. 53, Vilnius (kadastro Nr. 0101/0013:249), statybos zoną, statybos ribas ir nustatyti įvažiavimo/  išvažiavimo vietą.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Susipažinti su pakoreguotu kompleksinio teritorijų planavimo dokumentu galima: nuo 2022-06-08 (10 darbo dienų) planavimo organizatoriaus interneto svetainėje (www.vilnius.lt , skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas); Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Antakalnio seniūnijoje Antakalnio g. 17, 10312 Vilnius;  detaliojo plano koregavimo rengėjo patalpose, Panerių g. 64, Vilnius, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val., iš anksto suderinus tel. Nr. 8699 47231.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl koreguojamo detaliojo plano teikiami planavimo organizatoriui ir rengėjui, raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba el. paštais iki koreguojamo detaliojo plano viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

Aiskinamasis_rastas

Lauksargio_53_brezinys_viesinimui