Sklypo Smalinės kaime (kadastro Nr. 0101/0167:350) detaliojo plano susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų koregavimas sklype Sidaronių g. 37, (kad. Nr. 0101/0167:3135)

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Sklypo Smalinės kaime (kadastro Nr. 0101/0167:350) detalusis planas

Planuojamos teritorijos aprašymas: Sidaronių g. 37 (kad. Nr. 0101/0167:3135)

Planuojama teritorija:  Sidaronių g. 37 (kad. Nr. 0101/0167:3135)

Planavimo tikslas: patikslinti sklypo (kad. Nr. 0101/0167:3135) susisiekimo komunikacijų išdėstymo principus.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 18 d. sprendimas Nr. 1-2284 „Dėl sklypo Smalinės kaime (kadastro Nr. 0101/0167:350) detaliojo plano tvirtinimo“

Detaliojo plano viešinimo procedūros vykdomos: supaprastinta tvarka.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3,  LT-09601, Vilnius, savivaldybe@vilnius.lt,  tel. (8 5) 211 2000.

Detaliojo plano iniciatorius: juridinis asmuo

Projekto rengėjas: UAB ,,Projektavimo sprendimai“, adresas: Europos a. 1, Vilnius, tel. +370 679 92646, el. paštas vesta@projektavimosprendimai.lt.

Detaliojo plano sprendinių viešoji ekspozicija vyks: nuo 2022-07-29 iki 2022-08-12.

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu galima darbo valandomis nuo 2022-07-29 iki 2022-08-12 projekto rengėjo patalpose UAB ,,Projektavimo sprendimai“, Europos a. 1, Vilnius,  tel. +370 679 92646, el. paštas vesta@projektavimosprendimai.lt  ir Justiniškių seniūnijoje Rygos g. 15, LT-05245 Vilnius,  justiniskiu.seniunija@vilnius.lt, +370 672 18 225, Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt) bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt.

Informacija, iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus: iki 2022 m. rugpjūčio 12 d. imtinai planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

Aiskinrastis

Sprendiniai