Sklypų Fabijoniškių gatvėje detaliojo plano sprendinių korektūros statinių statybos zonos, statybos ribos ir apželdinamos teritorijos dalies koregavimas sklype Ukmergės g. 259A (kadastro Nr. 0101/0016:774)

 

Planuojama teritorija: Sklypas Ukmergės  g. 259A, Vilniuje (kad. Nr. 0101/0016:774), plotas – 0.2399 ha

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Sklypų Fabijoniškių gatvėje detaliojo plano sprendinių korektūra, LR Teritorijų planavimo registro reg. Nr. T00079103

Detaliojo plano darbų organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. tel. (8 5) 211 2000, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt, interneto svetainė.: www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB „Kraštotvarka ir teritorijų planavimas“, Gvazdikų g. 36, Vilnius, projekto vadovas Dainius Kitovas, el. p. uabkrastotvarka@gmail.com, tel.: 868803845.

Detaliojo plano koregavimo tikslai:  koreguoti žemės sklypo Ukmergės g. 259A (kad. Nr. 0101/0016:774), statybos zoną, statybos ribas ir apželdinamos teritorijos dalies vietą

Dokumento rengimo pagrindas: Sklypų Fabijoniškių gatvėje detaliojo plano sprendinių korektūra patvirtinta 2016-09-02 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu „Dėl sklypų Fabijoniškių gatvėje detaliojo plano sprendinių koregavimo tvirtinimo“ Nr. 30-2094 (TPD reg. Nr. T00079103)

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima: nuo 2022-06-10 (10 darbo dienų nuo paskelbimo) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) skiltyje Rengiami TP dokumentai – Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai ir nuo 2021-07-01 rengiamų TPD bei sprendimų, kuriais keičiama/nustatoma paskirtis ir (ar) naudojimo būdas, viešinimas – Savivaldybės/Vietovės lygmens TPD – Vilniaus m. – TPD korektūrų pagal Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalį; Fabijoniškių seniūnijoje S. Stanevičiaus g. 24, LT-07102 Vilnius; detaliojo plano koregavimo rengėjo patalpose, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val., iš anksto suderinus tel. Nr.: 868803845.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui aukščiau nurodytu adresu iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

Brėžinys

Korektūros byla