Sklypų (kad. Nr. 0101/0167:1154 ir Nr. 0101/0167:1097) Plytinės k., Pilaitės sen., detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Nr. 49 (kad. nr. 0101/0167:1984) ir Nr. 50 (kad. nr. 0101/0167:1908)

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Koreguojamo detalaus plano dokumento registravimo nr. T00069349. Koreguojamo detaliojo plano pavadinimas: „Sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:1154 ir Nr. 0101/0167:1097)Plytinės kaime detalusis planas“.

Planuojamos teritorijos aprašymas: Koreguojamų sklypų teritorija yra beveik 4,6 ha, Pilaitėje. Aktualūs sklypai ribojasi su J.Bretkūno, Vištyčio, Piliavos ir Gedupės gatvėmis, taip pat keliais privačiais sklypais.

Detaliojo plano koregavimo pagrindas: Detaliojo plano sprendiniai koreguojami LR teritorijų planavimo įstatymo, 28 straipsnio, 9 dalies pagrindu. 9 dalyje nurodoma: detaliuosiuose planuose (arba vietovės lygmens bendruosiuose planuose, kuriuose nustatomas detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentas) nustatyta statinių statybos zona, statybos riba ir statybos linija, inžinerinei ir socialinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) komunikacinių koridorių ribos, konkretus pastatų ir viešųjų erdvių išdėstymas nekeičiant užstatymo tipo ir nemažinant šių erdvių ploto, automobilių stovėjimo vietų išdėstymas, apželdinama teritorijos dalis, planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdai ir susisiekimo komunikacijų išdėstymo principai, joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikis gali būti koreguojami šiuos teritorijų planavimo dokumentus tvirtinančio subjekto sprendimu, jeigu tai nepažeidžia įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendinių ir nesikeičia nustatytos pasekmės ar poveikis aplinkai.

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:1154 ir Nr. 0101/0167:1097) Plytinės kaime detaliojo plano tvirtinimo. 2013 m., liepos 24 d. Nr. 1-1377
Detaliojo plano koregavimo tikslai: Koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m liepos 24 d. sprendimu Nr. 1-1377 patvirtintą „Sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:1154 ir nr. 0101/0167:1097) Plytinės k., Pilaitės sen., Vilniaus m., detaliojo plano“ sprendinius, sklypuose kad. nr. 0101/0167:1984 ir kad.nr. 0101/0167:1908. Tikslai:
– susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros komunikacijoms funkcionuoti reikalingų servitutų formavimas;
– numatomos rekreacinės ir atskirųjų želdynų teritorijos (viešųjų erdvių) išdėstymas.
Detaliojo plano koregavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorė, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius. Tel. nr.: 852112000, el. paštas: savivaldybe@vilnuis.lt , www.vilnius.lt
Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: Juridinis asmuo

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „ARCHICOM“, Antakalnio g. 48A-205, 2 aukštas, K3 ofisas, Vilnius. Kontaktinis asmuo: projekto vadovas Donatas Černeckis, tel. 862066000, el.paštas: donatas@archicom.lt.
Koreguojamo detaliojo plano viešinimo tvarka: Detaliojo plano koregavimas viešinamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka.
Susipažinimo su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu galima susipažinti nuo 2022-08-02 iki 2022-08-16, imtinai.

Susipažinti galima:
– UAB „Archicom“ įmonės patalpose, Antakalnio g. 48A-205, 2-ame aukšte, ofise K3, Vilniuje, darbo dienomis nuo 10.00 iki 18.00 val. Kontaktinis asmuo – Donatas Černeckis, tel.: 862066000;
– Pilaitės seniūnijos patalpose, seniūnijos skelbimų lentoje, adresu Vydūno g. 20;
– Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt;
– Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt;
Pasiūlymų teikimo tvarka dėl koreguojamo detaliojo plano sprendinių:  Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui raštu (el. paštu) visą susipažinimui su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu skirtą laiką. Teikiant pasiūlymus privaloma nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta raštu, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta (argumentuotai atsakant), per 5 (penkias) darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.

Nuoroda:

Aiškinamasis+raštas

Pagrindinis+brėžinys