Sklypų (kadastro Nr. 0101/0011:191, Nr. 0101/0011:212 ir Nr. 0101/0011:223 ) Meškeriotojų gatvėje, Antakalnio seniūnijoje detaliojo plano sprendinių koregavimas

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Parengtas sklypų (kadastro Nr. 0101/0011:191, Nr. 0101/0011:212 ir Nr. 0101/0011:233 ) Meškeriotojų gatvėje, Antakalnio seniūnijoje detalusis planas. TPD Nr. T00088174
Planuojamos teritorijos aprašymas: Teritorija Antakalnio seniūnijoje, Neries slėnyje, detaliuoju planu suformuoti 3 vienbučių-dvibučių sklypai
Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 20 d. sprendimas „Dėl sklypų Meškeriotojų gatvėje detaliojo plano tvirtinimo“ Nr. 1-650
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt
Planavimo iniciatorius: Fiziniai asmenys
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: MB „Menas ir jėga“, El.p.: [email protected], Tel.: +37069955797
Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Pakeisti galiojančio detaliojo plano nepagrindinį reglamentą – užstatymo ribą ir užstatyti leidžiamą teritoriją

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: www.vilnius.lt, www.tpdris.lt, Antakalnio seniūnijos patalpose nuo spalio 12 iki 25 dienos imtinai, plano rengėjo patalpose Užupio g. 16-45 darbo dienomis nuo 13 iki 18 val.
Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): Raštu planavimo organizatoriui aukščiau nurodytais adresais ir rengėjui adresu [email protected] per visą viešinimo laikotarpį iki spalio 25 dienos, detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos. Teikiant pasiūlymus nurodyti vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

Nuoroda:
69

DP+AR

DP

Sklypo+planas+2+namai

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ