Sklypų (kadastro nr. 0101/0011:191, Nr. 0101/0011:212 ir Nr. 0101/0011:233 ) Meškeriotojų gatvėje, Antakalnio seniūnijoje detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Meškeriotojų g. 19E

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: SKLYPŲ (KADASTRO NR. 0101/0011:191, NR. 0101/0011:212 IR NR. 0101/0011:233 ) MEŠKERIOTOJŲ GATVĖJE, ANTAKALNIO SENIŪNIJOJE DETALUSIS PLANAS (registro NR. T00088174)
Planuojamos teritorijos aprašymas: 0,58 ha teritorija Antakalnio seniūnijoje, Meškeriotojų g. Neries slėnyje. Detaliuoju planu suformuoti 3 sklypai, korektūra vykdoma vienam iš jų Meškeriotojų g. 19E.
Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 20 d. sprendimas „Dėl sklypų Meškeriotojų gatvėje detaliojo plano tvirtinimo“ Nr. 1-650
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt
Planavimo iniciatorius: Fiziniai asmenys
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: MB Menas ir jėga, Džiaugsmo g. 100, Vilnius, tel. +370 699 55 797, info@menasirjega.lt, www.menasirjega.lt
Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: pakeisti detaliojo plano nepagrindinius reglamentus – užstatymo ribą ir užstatyti leidžiamą teritoriją
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: nuo 2022 lapkričio 23 d. iki gruodžio 7 d. imtinai www.vilnius.lt, www.tpdris.lt, Antakalnio seniūnijos buveinėje Antakalnio g. 17 skelbimų lentoje,  plano rengėjo MB “Menas ir jėga” patalpose Užupio g. 16-45 darbo dienomis nuo 13 iki 17 valandos, prieš tai suderinus laiką telefonu +370 699 55797 arba elektroniniu paštu info@menasirjega.lt.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta
Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): motyvuoti pasiūlymai teikiami detaliojo plano planavimo organizatoriui Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, ir sprendinių korektūros rengėjui raštu adresu info@menasirjega.lt. per visą viešinimo laikotarpį iki gruodžio 7 dienos. Teikiant pasiūlymus nurodyti vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.
Nuoroda:

DP+brėž

DPkorekt.AR

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ