Sklypų (kadastro Nr. 0101/0017:4, Nr. 0101/0017:379 ir Nr. 0101/0017:380) Didlaukio gatvėje detaliojo plano sklypų Didlaukio g 67 ir Didlaukio g. 67B statybos zonos, ribų koregavimas

 

Planuojama teritorija: Sklypų Didlaukio g 67 ir Didlaukio g. 67B,

Detaliojo plano darbų organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. tel. (8 5) 211 2000, el. paštas: [email protected], interneto svetainė.: www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: UAB „DLK Estate“

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB „ACON engineering“ Modestas  tel: +37061544167, el.p. [email protected]

Detaliojo plano koregavimo tikslai:  statybos zonos, ribos koregavimas

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 28 d. sprendimas Nr. 1-106 „Dėl sklypų (kadastro Nr. 0101/0017:4, Nr. 0101/0017:379 ir Nr.  0101/0017:380) Didlaukio gatvėje detaliojo plano tvirtinimo“

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima: nuo 2022-04-04 (10 darbo dienų nuo paskelbimo) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) skiltyje Rengiami TP dokumentai – Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai ir nuo 2021-07-01 rengiamų TPD bei sprendimų, kuriais keičiama/nustatoma paskirtis ir (ar) naudojimo būdas, viešinimas – Savivaldybės/Vietovės lygmens TPD – Vilniaus m. – TPD korektūrų pagal Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalį; Gedimino pr. 9, IV aukštas. Darbo dienomis nuo 9.00 iki 16val, prieš tai pasiskambinę telefonu; Verkių seniūnijoje Kalvarijų g. 156;

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

Aiskinamasis+rastas

Detalusis+planas

Pagrindinis+brezinys