Sklypų šalia Zigmantiškių gatvės, buvusiame Užukampio kaime detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Zigmantiškių g. 1 (kadastro Nr. 0101/0164:841), Vilnius

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Sklypų šalia Zigmantiškių gatvės, buvusiame Užukampio kaime (kadastro Nr. 0101/0164:111, Nr. 0101/0164:130, Nr. 0101/0164:123) detalusis planas (registro Nr. 60410)
Planuojamos teritorijos aprašymas: Sklypų šalia Zigmantiškių gatvės, buvusiame Užukampio kaime (kadastro Nr. 0101/0164:111, Nr. 0101/0164:130, Nr. 0101/0164:123), detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Zigmantiškių g. 1 (kadastro Nr. 0101/0164:841), Vilnius..
Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007-03-21 sprendimas Nr.1-1552
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.
Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Kita kryptis“, į. k. 134326655, Laisvės al. 11-3A, Kaunas, tel.: 868226652, info@kitakryptis.lt
Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: koreguojami detaliuoju planu nustatyti: statybos zona, statybos riba, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principai, automobilių stovėjimo vietų išdėstymas ir planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdai
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: nuo 2022-09-01 (10 darbo dienų) Vilniaus m. sav. interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros IS (www.tpdris.lt); taip pat  UAB „Kita kryptis“, adresu Laisvės al. 11-3A, LT-44238 Kaunas, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val., iš anksto susiderinus tel. 868226652. Informaciją teikiama el.p. rimantas@kitakryptis.lt; Panerių seniūnijoje Žalioji a. 3, LT-02232 Vilnius
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti:  Raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos

Nuoroda:

Aiškinamasis raštas

Pagrindinis brėžinys

Sklypo+planas_Dangų+planas

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ