Sklypų šalia Zigmantiškių gatvės, buvusiame Užukampio kaime (kadastro Nr. 0101/0164:111, Nr. 0101/0164:130, Nr. 0101/0164:123), detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Zigmantiškių g. 1 (kadastro Nr. 0101/0164:841), keičiant statybos zoną, ribas, pastatų vietą sklype, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principus, automobilių stovėjimo vietų išdėstymą ir planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Sklypų šalia Zigmantiškių gatvės, buvusiame Užukampio kaime (kadastro Nr. 0101/0164:111, Nr. 0101/0164:130, Nr. 0101/0164:123), detaliojo planas.
Planuojamos teritorijos aprašymas: Sklypas Zigmantiškių g. 1 (kadastro Nr. 0101/0164:841), Vilnius..
Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007-03-21 sprendimas Nr.1-1552
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.
Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Kita kryptis“, į. k. 134326655, Laisvės al. 11-3A, Kaunas, tel.:
868226652, info@kitakryptis.lt
Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: koreguojami detaliuoju planu nustatyti: statybos zona, statybos riba, statinių vieta sklype, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principai, automobilių stovėjimo vietų išdėstymas ir planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdai
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: nuo 2022-09-12 (10 darbo dienų) Vilniaus m. sav. interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros IS (www.tpdris.lt); taip pat  UAB „Kita kryptis“, adresu Laisvės al. 11-3A, LT-44238 Kaunas, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val., iš anksto susiderinus tel. 868226652. Informaciją teikiama el.p. rimantas@kitakryptis.lt; Panerių seniūnijoje Žalioji a. 3, LT-02232
Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: nuo 2022-09-12 (5 darbo dienas) Panerių seniūnijos patalpose, adresu Žalioji a. 3, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 17 val.
Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): Raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

Aiškinamasis raštas

Pagrindinis brėžinys

SP+su+gatve_31-08-03+DANGU+PLANAS

SP+su+gatve_31-08-09+ŽELDYNAI

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ