Sklypų Sodų g. 14, Sodų g. 14B ir gretimos teritorijos detaliojo plano 01B, 01C, 01D sklypo dalių statybos ribos, statybos zonos ir servitutų koregavimas žemės sklype Sodų g. 14

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.:
Sklypų Sodų g. 14, Sodų g. 14B ir gretimos teritorijos detalusis planas

Planuojamos teritorijos aprašymas:
Sklypų Sodų g. 14, Sodų g. 14 B ir gretimos teritorijos detaliojo plano (T00074432), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 3 d. sprendimu Nr. 1 2145, koregavimu žemės sklype Sodų g. 14, kad. Nr. 0101/0057:234 koreguojama sklypo 01B, 01C ir 01D dalių statybos zona, statybos riba, servitutai

Dokumento rengimo pagrindas:
Sklypų Sodų g. 14, Sodų g. 14 B ir gretimos teritorijos detaliojo plano 01B, 01C, 01D sklypo dalių statybos ribos, statybos zonos ir servitutų koregavimas žemės sklype Sodų g. 14, kad. Nr. 0101/0057:234, rengiamas atsižvelgiant į Daugiabučių gyvenamųjų namų (6.3) Sodų g. 14, Vilnius, statybos projekto sprendinius, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo (Žin. 1995, Nr. 107-2391; Žin., 2013, Nr. 76-3824) ir Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis

Planavimo organizatorius:
Vilniaus miesto administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222

Planavimo iniciatorius:
Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė uždaroji akcinė bendrovė „NT plėtros grupė“, įm. k. 304685914, P. Lukšio g. 32, 08222 Vilnius

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas:
UAB „Aketuri architektai“, įm. k. 300126888, Raugyklos g. 3-1, 01140 Vilnius, tel. +370 612 16112, el. p. info@aketuri.lt. Projekto vadovas – Julius Šeibokas, atestato Nr. A1580.

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai:
Sklypų Sodų g. 14, Sodų g. 14 B ir gretimos teritorijos detaliojo plano (T00074432), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 3 d. sprendimu Nr. 1 2145, koregavimu žemės sklype Sodų g. 14, kad. Nr. 0101/0057:234 koreguojama sklypo 01B, 01C ir 01D dalių statybos zona, statybos riba, servitutai.

Pastaba:
kiti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 3 d. sprendimu Nr. 1 2145 patvirtinto detaliojo plano (TPDR Nr. T00074432) sprendiniai nekeičiami.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu:
Raugyklos g. 3-1, Vilnius

Nuoroda:

A105-SOD-DPK-B-01_2023-05-23+B-01

A105-SOD-DPK-B-01_2023-05-23-B-02

A105_SOD_DPK_AIŠKINAMASIS+RAŠTAS_2023-05-24

A105_Sodų14_DPK_pastabų-atsakymų+lentelė_2023+05+24_JŠ