Stabdomos sklypo T. Ševčenkos g. 25 detaliojo plano koregavimo planavimo procedūros

Atsižvelgiant į 2020-02-04 UAB „Dolas“ prašymą  Nr. A50-4363/20   stabdyti sklypo T. Ševčenkos g. 25 detaliojo plano koregavimo planavimo procedūras ir naikinti 2019-10-31 Terititorijų planavimo proceso inicijavimo sutartį Nr. A615-84/19, planavimo procedūros ir sutarties galiojimas stabdomas. Sutartis gali būti panaikinta, panaikinus 2019-09-30 įgaliotos  Administracijos direktoriaus pavaduotojos įsakymą Nr. A30-1924/19.

Apie tolimesnius veiksmus bus pranešta papildomai.