Supaprastinta tvarka parengtas žemės sklypo Pylimėlių g. 44 (kadastr. nr. 0101/0036:1285)formavimo ir pertvarkymo projektas

UAB „Geoforta“ informuoja, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 16 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 04 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” – supaprastinta tvarka parengtas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas. Planuojama teritorija: žemės sklypas, esantis Vilniaus m. sav., Pylimėlių g. 44 (kadastr. nr. 0101/0036:1285) plotas – 0,2393 ha. Planavimo tikslas: atidalyti bendrosios dalinės nuosavybės teise turimo žemės sklypo dalis ir suformuoti du atskirus žemės sklypus. Projekto iniciatorius: Kazimir Šeluchanskij; Vismantas Navikas; Daiva Navikienė Projekto organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Projekto rengėjas: UAB „GEOFORTA“ Susipažinti su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais skiriamas 10 darbo dienų laikotarpis nuo 2017-02-13. Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog susipažinimo laikotarpiu Jūs turite teisę pateikti pasiūlymus dėl plano sprendinių. Susipažinti su projekto sprendiniais galima Vilniaus miesto savivaldybėje adresu: Konstitucijos pr. 3, Vilnius arba projekto rengėjo patalpose J. Galvydžio g. 4, Vilnius. Pasiūlymus dėl projekto teikti iki 2017-02-24 Vilniaus miesto savivaldybės administracijai adresu: Konstitucijos pr. 3, Vilnius. Kontaktai pasiteiravimui: Projekto rengėjas Marius Petrauskas Tel. 8-630 06572 El. paštas: marius@geoforta.lt Adresas: J. Galvydžio g. 4, Vilnius