Teismo sprendimu panaikintas Vilniaus miesto savivaldybės administratoriaus direktoriaus 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 30- 4032 „Dėl apie 12 ha teritorijos prie Gurių gatvės detaliojo plano tvirtinimo“ ir patvirtintas detalusis planas.

Informuojame, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. kovo 21 d.  sprendimu Administracinė byla Nr. eI-1690-809/2019, Teisminio proceso Nr. 3-61-3-00431-2016-0, Procesinio sprendimo kategorijos: 15.6, 15.8 panaikintas Vilniaus miesto savivaldybės administratoriaus direktoriaus 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 30- 4032 „Dėl apie 12 ha teritorijos prie Gurių gatvės detaliojo plano tvirtinimo“ ir patvirtintas detalusis planas.