Teritorijos buvusiame Pupojų kaime (Pupojų architektūrinės, urbanistinės ir inžinerinės plėtros koncepcijos metmenyse pažymėtos indeksais T1, T2, T3, T4, T7, T10,T12, T13) detaliojo plano antžeminės ir požeminės statybos zonos, statybos ribos koregavimas sklype Taurijos g. 28, Vilniuje

 

Planuojama teritorija: 0.5822 ha teritorija, sklypas Taurijos g. 28, ties  Duburio ir Taurijos gatvių sankryža

Detaliojo plano darbų organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt,  www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB „ERINAR“, adresas Lukiškių g. 5-301, Vilnius, el.p.: regina.venckievic@erinar.lt , tel.: +37065050110

Detaliojo plano koregavimo tikslai: Koreguoti galiojančio detalaus plano sprendinius, pakeičiant žemės sklypo, Taurijos g. 28,. kad. Nr. 0101/0151: 781, antžeminę ir požeminę statybos zoną ir statybos ribą.

Dokumento rengimo pagrindas: Patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu nr. 1-1029   2009m. gegužės mėn. 21 d. „Teritorijos buvusiame Pupojų kaime (Pagal Pupojų rajono urbanistinės plėtros koncepciją, pažymėta indeksais T1, T2, T3, T4, T7, T10, T12, T13) detalusis planas“

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima: nuo 2022-06-23 (10 darbo dienų imtinai): Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Antakalnio seniūnijoje, Antakalnio  seniūnijoje, Antakalnio g. 17, 10312 Vilnius;

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

Aiskinamasis

Brėžinys