Teritorijos buvusiame Pupojų kaime (Pupojų architektūrinės, urbanistinės ir inžinerinės plėtros koncepcijos metmenyse pažymėtos indeksais T1, T2, T3, T4, T7, T10,T12, T13) statybos zonos, statybos ribos ir priklausomųjų želdynų kontūro koregavimas sklype Taurijos g. 28, Vilniuje

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: „Teritorijos buvusiame Pupojų kaime (Pagal Pupojų rajono urbanistinės plėtros koncepciją, pažymėta indeksais T1, T2, T3, T4, T7, T10, T12, T13) detalusis planas“ (registracijos numeris: T00059904 (000132002401).

Planuojamos teritorijos aprašymas: 0,5822 ha, sklypas Taurijos gt. 28, prie Duburio ir Taurijos gt. sankryžos.

Dokumento rengimo pagrindas: Patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu nr. 1-1029   2009m. gegužės mėn. 21 d. „Teritorijos buvusiame Pupojų kaime (Pagal Pupojų rajono urbanistinės plėtros koncepciją, pažymėta indeksais T1, T2, T3, T4, T7, T10, T12, T13) detalusis planas“.

Detaliojo plano viešinimo procedūros vykdomos: Supaprastinta tvarka.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt, interneto svetainė.: www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „ERINAR“, adresas Lukiškių g. 5-301, Vilnius, el.p.: regina.venckievic@erinar.lt , tel.:  37065050110.

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Koreguoti galiojančio detalaus plano sprendinius, pakeičiant žemės sklypo, Taurijos g. 28,. kad. Nr. 0101/0151:781, statinių  statybos zonos,  statybos ribos ir priklausomųjų želdynų kontūrą.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: nuo 2023-07-10 (10 darbo dienų imtinai): Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) skiltyje Rengiami TP dokumentai; Antakalnio  seniūnijoje, Antakalnio g. 17, 10312 Vilnius.

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: Detaliojo plano sprendinių viešoji ekspozicija vyks nuo 2023 07 10 iki 2023 07 21 Antakalnio  seniūnijoje, Antakalnio g. 17, 10312 Vilnius.

Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): Raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos – iki 2023 07 21.

Nuoroda:

Pagrindinys brėžinys_T28_20230608

T28_22005_Aiskinamasis_2023-06-07

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ