Teritorijos dalies tarp Nemenčinės pl., Ežerėlių, Nugalėtojų ir Pasakų gatvių nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimas žemės sklype Nugalėtojų g. 14P (kadastro Nr. 0101/0013:0077) inicijavimo sutarties pagrindu

 

Informuojame apie parengtus Teritorijos dalies tarp Nemenčinės pl., Ežerėlių, Nugalėtojų ir Pasakų gatvių nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimą žemės sklype Nugalėtojų g. 14P (kadastro Nr. 0101/0013:0077) inicijavimo sutarties pagrindu sprendinius ir pakartotiną jų svarstymą.

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Teritorijos dalies tarp Nemenčinės pl., Ežerėlių, Nugalėtojų ir Pasakų gatvių nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimas žemės sklype Nugalėtojų g. 14P (kadastro Nr. 0101/0013:0077) inicijavimo sutarties pagrindu

Planuojamos teritorijos aprašymas: sklypas adresu Nugalėtojų g. 14P, Vilnius
Planavimo tikslas: koreguoti Vilniaus miesto valdybos 2001 m. kovo 29 d. sprendimas Nr. 565V „Dėl teritorijos dalies tarp Nemenčinės pl., Ežerėlių, Nugalėtojų ir Pasakų gatvių nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00054501) sprendinius žemės sklype Nugalėtojų g. 14P (kadastro Nr. 0101/0013:0077) inicijavimo sutarties pagrindu: nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties padalinti žemės sklypą į du žemės sklypus, padalintiems žemės sklypams nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir komercinės paskirties objektų teritorijos žemės sklypų naudojimo būdus ir teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00086338). Numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, vertinti nagrinėjamos teritorijos (numatomų sprendinių įtaką patiriančios) kraštovaizdį, esamas ir (ar) suplanuotas urbanistines struktūras, inžinerinę ir socialinę infrastruktūrą.
Planavimo pagrindas: prašymas inicijuoti teritorijos detaliojo planavimo procesą. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-05-16 įsakymas Nr. A30-1409/22.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt;
Planavimo iniciatorius: fiziniai, juridiniai asmenys
Detaliojo plano rengėjas: G. B. individualios veiklos vykdymo pažyma, tel. (8 685) 39795, el. paštas: giedrius.bireta@gmail.com.
Detaliojo plano sprendinių viešinimas: su detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2022-12-15 iki 2022-12-29 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-22-510, dokumento Nr. REG244558), Vilniaus miesto savivaldybės tinklapyje www.vilnius.lt. Informaciją nuotoliniu būdu teikia projekto vadovas G. B. telefonu (8-685) 39795 ir el. paštu giedrius.bireta@gmail.com.
Detaliojo plano sprendiniai bus eksponuojami: www.tpdris.lt, www.vilnius.lt, Antakalnio seniūnijoje, adresu Antakalnio g. 17, Vilniuje, nuo 2022-12-15 iki viešo svarstymo pabaigos.
Viešas svarstymas įvyks: 2022-12-29 18:00 val. nuotolinės vaizdo transliacijos būdu.

Transliacijos nuoroda: shorturl.at/belA3
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius ir (ar) el. paštu savivaldybe@vilnius.lt ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-22-510) iki viešojo svarstymo pabaigos.

Nuoroda:

08.+Pagrindinis+brėžinys+M500+-+2022-12-06

Aiškinamasis+raštas.Nugalėtojų14P+DPK

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ