Teritorijos prie Meškeriotojų g. 22 detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Meškeriotojų g. kadastro Nr. 0101/0011:238

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Teritorijos prie Meškeriotojų g. 22 detalusis planas, Nr. T00054308
Planuojamos teritorijos aprašymas: esamas sklypas Meškeriotojų g. kad. Nr. 0101-0011:238 yra rekreacinės teritorijos naudojimo būdo. Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu, T00086338, sklypas yra mažo užstatymo intensyvumo zonoje.
Dokumento rengimo pagrindas: 2022-04-27 įsakymas Nr. A30-1733/22 „Dėl leidimo koreguoti teritorijos prie Meškeriotojų g. 22 detaliojo plano sprendinius sklype (kadastro Nr. 0101/0011:238) inicijavimo pagrindu“ bei planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti. 2022-05-05 pasirašyta Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-79/22.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt
Planavimo iniciatorius: Privatūs asmenys
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB “A. Vyšniausko architektų dirbtuvės”, Vytenio g. 63A-51, Vilnius, tel. +37069817868, el. paštas daiva@archd.lt
Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Vilniaus miesto tarybos 2000 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. 147 „Dėl teritorijos prie Meškeriotojų g. 22 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00054308) sprendinių koregavimą sklype (kadastro Nr. 0101/0011:238): pakeisti rekreacinės teritorijos naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: nuo 2022-06-08 iki 2022-06-27 imtinai LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. TPD Nr. K-VT-13-22-407), Antakalnio seniūnijos skelbimų lentoje (Antakalnio g. 17, LT-10312 Vilnius), Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt) ir UAB “A. Vyšniausko architektų dirbtuvės” patalpose darbo dienomis 8-17 val.
Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: Projekto ekspozicija vyks Antakalnio seniūnijos patalpose Antakalnio g. 17, Vilniuje nuo 2022-06-14 iki 2022-06-27.
Viešas svarstymas organizuojamas 2022-06-27 13:00 val. virtualioje erdvėje,

kodas ceH4Bg,

nuoroda: https://us06web.zoom.us/j/84815558457?pwd=UUhZRlNQdm1pcVNOQ0t3UHFSVUNQZz09
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui  ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-407 per visą detaliojo plano sprendinių koregavimo laikotarpį iki viešo svarstymo su visuomene susirinkimo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymus bus galima teikti ir žodžiu.

Nuoroda:

aiskinamasis+rastas

detalus