Teritorijos prie Molėtų g. 11 detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype Nr. 14 (Santaros g. 15, kadastro Nr. 0101/0005:339) ir priimto sprendimo dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo

 

Informuojame apie rengiamą Teritorijos prie Molėtų g. 11 detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Nr. 14 (Santaros g. 5, kadastro Nr. 0101/0005:339) inicijavimo sutarties pagrindu.

Taip pat informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo nuostatomis buvo parengtas Teritorijos prie Molėtų pl. 11 detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype Nr. 14 (Santaros g. 5, kadastro Nr. 0101/005:339) strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentas“. Planavimo organizatorius, išnagrinėjęs detaliojo plano sprendinių strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento vertinimo proceso dalyvių išvadas, 2022-04-27 priėmė galutinį sprendimą Nr. A51-57181/22(3.3.16.1E-AD24), kad Teritorijos prie Molėtų pl. 11 detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype Nr. 14 (Santaros g. 5, kadastro Nr. 0101/0005:339) (TPD Nr. K-VT-13-22-135) strateginis pasekmių aplinkai
vertinimas (SPAV) nebus rengiamas.

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Teritorijos prie Molėtų g. 11 detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Nr. 14 (Santaros g. 5, kadastro Nr. 0101/0005:339) inicijavimo sutarties pagrindu. Proceso Nr. K-VT-13-22-135
Planuojama teritorija: 1,0568 ha ploto sklypas Santaros g. 5, kadastro Nr. 0101/0005:339, Verkių seniūnijoje, Vilniuje.

Nagrinėjama teritorija: kaip kvartalas nustatoma apie 2,1 ha teritorija, apribota Santaros gatvės, Molėtų plento, vidinio Santarų klinikų inžinerinio infrastruktūrinio koridoriaus (akligatvio) ir apie 7,6 ha teritorijos tarp Santariškių g. ir Molėtų pl. detaliuoju planu nustatytų reglamentų ir įsisavintos teritorijos – žemės sklypo Santariškių g. 14.
Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos 2022 m. vasario 8 d. įsakymas Nr. A30-545/22 „Dėl leidimo inicijuoti teritorijos prie Molėtų g. 11
detaliojo plano koregavimą sklype Nr. 14 (Santaros g. 5, kadastro Nr. 0101/0005:339) inicijavimo sutarties pagrindu“, planavimo darbų programa, 2022 m. kovo 1 d. Teritorijų planavimo proceso
inicijavimo sutartis Nr. A615-26/22.
Planavimo uždaviniai: teritorijos prie Molėtų pl. 11 detaliojo plano (registro Nr. T00054431), patvirtinto Vilniaus miesto tarybos 1999 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. 414 ,,Dėl teritorijos prie
Molėtų pl. 11 detaliojo plano tvirtinimo“, pakoreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. A30- 2545/18(2.1.22E-TD2) ,,Dėl teritorijos prie Molėtų pl. 11 detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype Nr. 14 (kadastro Nr. 0101/0005:339) tvirtinimo ištaisant detaliojo plano spragą“, sprendinių koregavimą sklype Nr. 14 (Santaros g. 5, kadastro Nr. 0101/0005:339) inicijavimo sutarties pagrindu: nekeičiant nustatytų žemės sklypo ribų ir žemės naudojimo būdų pakoreguoti žemės sklypo užstatymo tankį, užstatymo intensyvumą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (schema pridedama).
Papildomi planavimo uždaviniai: išsaugoti kraštovaizdžio savitumą, numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, tel.: (85) 211 2000, el. p. savivaldybė@vilnius.lt, www.vilnius.lt
Planavimo iniciatorius: UAB „Rampini“, į. k 300154332, Gedimino pr. 47-21, 01109 Vilnius.

Projekto rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, į. k. 125921419, buveinės adresas Maironio g. 11, Vilnius, tel.: (85) 261 11 15. Informaciją teikia projekto vadovė Violeta Miciūtė – Bružienė,
el. p. violeta@smartas.lt , direktorė Diana Sabaliauskienė, el. p. diana@smartas.lt.
Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendra.
Su parengtu detaliojo plano sprendinių projektu (vieša ekspozicija) nuo 2022 m. gegužės 19 d. iki 2022 m. birželio 3 d. imtinai bei su planavimo organizatoriaus sprendimu ir motyvais neatlikti Teritorijos prie Molėtų pl. 11 detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype Nr. 14 (Santaros g. 5, kadastro Nr. 0101/005:339) strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ir
vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-135), planavimo organizatoriaus interneto svetainėje www.vilnius.lt (skiltyse Savivaldybė – Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas) ir projekto rengėjo biure, iš anksto susitarus nurodytais projekto rengėjų kontaktais.
Informacija teikiama tel. (85) 261 11 15, el. p. violeta@smartas.lt, diana@smartas.lt.
Viešas svarstymas vyks 2022 m. birželio 6 d., 17.00 val. nuotoliniu būdu.

Nuoroda į viešo susirinkimo vaizdo transliaciją (ID: 859 7698 0718, slaptažodis: 493300):
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEkcO-hpjstG9zFuA_a2AmvPkEDr6SI0iJU
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų
planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-135) per visą detaliojo plano sprendinių koregavimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

Nuoroda:

Aiškinamasis+raštas

Pagrindinis+brėžinys

Galutinis+sprendimas+del+SPAV