Teritorijos prie Senojo Pilaitės kelio detalaus plano sklypo Nr. 9 (Senosios Pilaitės kel. 1) užstatymo zonos, užstatymo ribos ir susisiekimo komunikacijų (įvažiavimų) koregavimo projektas

 

Sprendiniai pakeisti atsižvelgus į teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas.

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi „<…> Kai teritorijų planavimo dokumento sprendiniai keičiami atsižvelgus į priimtus pasiūlymus, apie kuriuos buvo viešai informuota, ar į teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo teritorijų planavimo dokumento derinimo stadijoje, visuomenė su pakeistais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais supažindinama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir sprendimą rengti teritorijų planavimo dokumentą priėmusios valstybės institucijos (institucijų) ar savivaldybės interneto svetainėje. <…>“

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Teritorijos prie Senojo Pilaitės kelio detalusis planas (reg. Nr. T00054747)
Planuojamos teritorijos aprašymas: Teritorija apima žemės sklypo Senosios Pilaitės kel. 1 ribas
Dokumento rengimo pagrindas: 2002-04-10 Vilniaus miesto tarybos sprendimu Nr. 560 patvirtintas Teritorijos Prie Senosios Pilaitės kelio detalusis planas (reg. Nr. T00054747)
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. tel. (8 5) 211 2000, el. paštas:
savivaldybe@vilnius.lt, interneto svetainė.: www.vilnius.lt
Planavimo iniciatorius: Juridiniai asmenys
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „2L Architects“, įm. k. 302825424, M. K. Čiurlionio g. 70-12, LT-03100 Vilnius. tel. 8 695 46175, el. paštas: jule@2Larchitektai.lt, interneto svetainė.: www.2Larchitektai.lt
Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Šiuo sklypui galiojančio detalaus plano koregavimo projektu yra koreguojama užstatymo zona, užstatymo ribos ir susisiekimo komunikacijų (įvažiavimų į sklypą) skaičius pagal TP sprendinius.
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu:
Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt) skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) skiltyje Rengiami TP dokumentai.

Nuoroda:
2022-07-29, Projekto pakeitimu aprasymas

AR

Pagrindinis brezinys