Teritorijos prie Senojo Pilaitės kelio detalaus plano sklypo Nr. 9 (Senosios Pilaitės kel. 1) užstatymo zonos, užstatymo ribos ir susisiekimo komunikacijų (įvažiavimų) koregavimo projektas

 

Planuojama teritorija: Teritorija apima žemės sklypo Senosios Pilaitės kel. 1 ribas

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Teritorijos prie Senojo Pilaitės kelio detalusis planas (reg. Nr. T00054747)

Detaliojo plano darbų organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. tel. (8 5) 211 2000, el. paštas: [email protected], interneto svetainė.: www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: Juridiniai asmenys

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB „2L Architects“, įm. k. 302825424, M. K. Čiurlionio g. 70-12, LT-03100 Vilnius. tel. 8 695 46175, el. paštas:
[email protected], interneto svetainė.: www.2Larchitektai.lt

Detaliojo plano koregavimo tikslai: Šiuo sklypui galiojančio detalaus plano koregavimo projektu yra koreguojama užstatymo zona, užstatymo ribos ir susisiekimo komunikacijų (įvažiavimų į sklypą) skaičius pagal TP sprendinius.

Dokumento rengimo pagrindas: 2002-04-10 Vilniaus miesto tarybos sprendimu Nr. 560 patvirtintas Teritorijos Prie Senosios Pilaitės kelio detalusis planas (reg. Nr. T00054747)

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima: nuo 2022-06-08 iki 2022-06-21 d. (imtinai) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) skiltyje Rengiami TP dokumentai – Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai ir nuo 2021-07-01 rengiamų TPD bei sprendimų, kuriais keičiama/nustatoma paskirtis ir (ar) naudojimo būdas, viešinimas – Savivaldybės/Vietovės lygmens TPD – Vilniaus m. – TPD korektūrų pagal Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalį; Pilaitės seniūnijos patalpose (Vydūno g. 20, LT-06205 Vilnius);

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

AR

Pagrindis+brezinys