Teritorijos prie Svajonių g. (buvusios pionierių stovyklos) detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Smilgų g. 24 inicijavimo pagrindu

Informuojame, kad parengtas Teritorijos prie Svajonių g. (buvusios pionierių stovyklos) detaliojo
plano sprendinių koregavimas sklype Smilgų g. 24 inicijavimo pagrindu
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3,
LT-09601 Vilnius.
Planavimo iniciatorius: Fiziniai asmenys
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Idea Urbana“, į. k. 126206962, buveinės adresas: Sporto g.
10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: [email protected], internetinė svetainė www.ideaurbana.lt
Projekto vadovė – Asta Kariniauskienė, kvalifikacijos atestatas – Nr. A2006.
Planavimo tikslas ir uždaviniai: koreguoti teritorijos prie Svajonių g. (buvusios pionierių stovyklos)
detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto tarybos 2000 m. vasario 11 d. sprendimu Nr. 494 „Dėl
teritorijos dalies (buvusios pionierių stovyklos) prie Svajonių g. detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius
sklype Smilgų g. 24 inicijavimo pagrindu: nekeičiant sklypo paskirties ir naudojimo būdo nustatyti
užstatymo intensyvumą, pakoreguoti užstatymo tankį, aukštingumą ir kitus teritorijos naudojimo
reglamentus. Planuojamos teritorijos plotas 0,1079 ha.
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
pavaduotojo 2020-02-07 įsakymas Nr. A30-272/20 „Dėl leidimo koreguoti teritorijos prie Svajonių g.
(buvusios pionierių stovyklos) detaliojo plano sprendinius sklype Smilgų g. 24 inicijavimo pagrindu“.
Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV neatliekamas.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų
planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-20-203.
Su parengtu, viešai eksponuojamu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2021-07-05 iki 2021-07-19
imtinai Antakalnio seniūnijoje, Antakalnio g. 17, LT-10312 Vilnius, teritorijų planavimo dokumentų
rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-20-203) bei Sporto g. 10,
Vilniuje iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu (8 5) 211 3331.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui
teikiami raštu anksčiau nurodytais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo
ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki 2021-07-
19.
Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kai per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų
planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų
rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.
Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo
dokumente, gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos
Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, A. Vienuolio g. 8, Vilniuje, per
mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo
viešinimo procedūrų tvarka.
PV Asta Kariniauskienė

Sprendiniai