Teritorijos prie Svajonių g. (buvusios pionierių stovyklos) detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose (kadastro Nr. 0101/0012:406, Nr. 0101/0012:245, Nr. 0101/0012:512) inicijavimo sutarties pagrindu.

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS PRIE SVAJONIŲ G. (BUVUSIOS PIONIERIŲ STOVYKLOS) DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPUOSE (KADASTRO NR. 0101/0012:406, NR. 0101/0012:425 IR NR. 0101/0012:512) INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU“

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas –

teisės aktų nustatyta tvarka pakeisti dalies miškų ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0012:512) naudmenas kitomis naudmenomis suplanuojant servitutą susisiekimo komunikacijoms ir inžineriniams tinklams tiesti iš Kiškių gatvės į sklypus (kadastro Nr. 0101/0012:406 ir Nr. 0101/0012:425), pakeisti sklypų (kadastro Nr. 0101/0012:406 ir Nr. 0101/0012:425) žemės naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Su sprendimo projektu, planavimo darbų programa galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

Nuorodos

Isakymas
Programa
7180.pdf