Teritorijos prie Tarandės ir F. Gedkanto gatvių sankryžos nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sklypo Nr. 6 statybos zonos, ribų ir susisiekimo komunikacijų koregavimo tvirtinimas

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS PRIE TARANDĖS IR F. GEDKANTO GATVIŲ SANKRYŽOS NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SKLYPO NR.  6 STATYBOS ZONOS, RIBŲ IR SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2021 m. rugpjūčio     d.   Nr.

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 papunkčiu,

t v i r t i n u  teritorijos prie Tarandės ir F. Gedkanto gatvių sankryžos nedidelių veiklos mastų detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 2000 m. spalio 12 d. sprendimu Nr. 1943V „Dėl teritorijos prie Tarandės ir F. Gedkanto gatvių sankryžos nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 6 (F. Gedkanto g. 7, kadastro Nr. 0101/0171:470) statybos zonos, ribų ir susisiekimo komunikacijų (įvažiuojamojo ir išvažiuojamojo kelio) koregavimą pagal sklypo sutvarkymo planą (brėžinys pridedamas), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis Administracijos direktorių Adomas Bužinskas

Nuoroda:

Gedkanto