Teritorijos šalia Bajorų gyvenvietės, Fabijoniškių sen., Vilniuje, detaliojo plano statinių statybos zonos ir statybos ribos koregavimas sklype A. Vienažindžio g. 20 Vilniuje

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Teritorijos šalia Bajorų gyvenvietės, Fabijoniškių sen., Vilniuje, detalusis planas, TPD Nr. T00059571.

Planuojamos teritorijos aprašymas: Žemės sklypas Antano Vienažindžio g.20, kad. Nr. 0101/0100:2076

Dokumento rengimo pagrindas: esamo detalaus plano koregavimas supaprastinta tvarka (Pagal LR TPĮ 28 str. 9 punktą). Teritorijos šalia Bajorų gyvenvietės, Fabijoniškių sen., Vilniuje, detalusis planas, TPD Nr. T00059571.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB “Studija PS”, Verkių g. 31B-2, Vilnius, tel. Nr.: +37061811933, el. p.: pauliusarch@yahoo.com.

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Koreguoti galiojančio detaliojo plano sprendinius pakeičiant žemės sklypo Antano Vienažindžio g. 20 (kad. Nr. 0101/0100:2076) statinių statybos zonas ir statybos ribas.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: nuo 2023-08-30 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje.

Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti raštu planavimo organizatoriui ar rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

Pagrindinis brėžinys Aiškinamasis raštas

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

Teikti pasiūlymą