Teritorijos šalia Bistryčios g. 33 detaliojo plano koregavimas sklypuose Nr. 4 ir Nr. 5 (kad. nr.0101/0034:180)

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: „APIE 0.5HA TERITORIJOS ŠALIA BISTRYČIOS G. 33 DETALUSIS PLANAS“ ĮSAKYMAS DĖL TERITORIJOS ŠALIA BISTRYČIOS G. 33 DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO 2014m. birželio 27d. Nr. 30-1708, Vilnius
Planuojamos teritorijos aprašymas: apie 0.5ha teritorija šalia Bistryčios g. 33
Dokumento rengimo pagrindas: ĮSAKYMAS DĖL TERITORIJOS ŠALIA BISTRYČIOS G. 33 DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO 2014m. birželio 27d. Nr. 30-1708, Vilnius
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.
Planavimo iniciatorius: Fiziniai asmenys
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „MŽ projektai“, juridinio asmens kodas – 300146620, adresas – Konstitucijos pr. 4a, el.p. monika.mzprojektai@gmail.com,  37062363501, https://mzprojektai.lt/.
Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinto 2014 birželio 27d. Nr. 30-1708 detaliojo plano „APIE 0.5HA TERITORIJOS ŠALIA BISTRYČIOS G. 33 DETALUSIS PLANAS“ sprendinius (sklype kad.nr. 0101/0034:180) (užstatymo ribos, zonos koregavimas). Detaliojo plano korektūra numatoma (sklype Nr.4 ir Nr. 5 (kad.nr. 0101/0034:180) ).

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: nuo 2022-10-28 (10 darbo dienų imtinai) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt); taip pat adresu Konstitucijos pr.4A, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 11, nuo 13 iki 16val., iš anksto susiderinus tel. 862363501, el. p.:monika.mzprojektai@gmail.com.
Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: nuo 2022-10-28 (10 darbo dienų imtinai) Antakalnio seniūnijos skelbimų lentoje, adresu Antakalnio g. 17, 10312 Vilnius, darbo dienomis 7.30-16.30 (penktadienį 7.30-15.15) val. (Pietų pertrauka 11.30–12.15 val.).
Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): Raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

B33A+AR

B33A+Pagrindinis+brėžinys

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ