Teritorijos šalia Lvovo g. 38 detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Konstitucijos pr. 11, Vilniuje (kadastro Nr. 0101/0032:990)

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: TPD Nr. K-VT-13-23-403. Teritorijos šalia Lvovo g. 38 detalusis planas (registro Nr. T00054716). Administracijos priimtų sprendimų paieška – https://aktai.vilnius.lt/. Teritorijų planavimo dokumentų registras – http://www.tpdr.lt/.

Planuojamos teritorijos aprašymas: 0,5202 ha teritorija, apimanti žemės sklypą Konstitucijos pr. 11 (kadastro Nr. 0101/0032:990).

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-05-16 įsakymas Nr. A30-1112/23 „Dėl leidimo inicijuoti teritorijos šalia Lvovo g. 38 detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Konstitucijos pr. 11 (kadastro Nr. 0101/0032:990) inicijavimo sutarties pagrindu“, 2023-05-17 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-83/23.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB ,,Projektavimo sprendimai“, adresas: Europos a. 1, Vilnius, tel. +370 679 92646, el. paštas vesta@projektavimosprendimai.lt, UAB „Dirbantis kapitalas“, adresas: Konstitucijos pr. 7, Vilnius. Informacija teikiama tel. +370 688 45021, el. paštas: mindaugas.stepanas@hanner.lt.

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Nekeičiant žemės sklypo Konstitucijos pr. 11 (kadastro Nr. 0101/0032:990) pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir teritorijos naudojimo būdo nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Darbo valandomis nuo 2023 m. liepos 20 d. iki 2023 m. rugpjūčio 10 d. detaliojo plano rengėjo UAB ,,Dirbantis kapitalas“ buveinėje Konstitucijos pr. 7, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybės Šnipiškių seniūnijoje (skelbimų lentoje) Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt) ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K- VT-13-23-403).

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: Viešas aptarimas vyks 2023 m. rugpjūčio 10 d., 16.30 val. nuotoliniu būdu, prisijungimo nuoroda: http://konstitucijos11.zoomtv.lt/

Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti projekto rengėjui ir/ar organizatoriui Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-23-403) per visą detaliojo plano sprendinių koregavimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

Nuoroda:

K11 Aiskinamasis rastas K11 AR Priedas Nr 1 Urbanistinis pagrindimas K11 Sprendiniu brezinys

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ