Teritorijos (T-2 ir T-3 dalių) tarp Neries upės, Rinktinės, Šeimyniškių gatvių detaliojo plano statybos zonos, ribų, servituto sprendinių koregavimas sklype Rinktinės g. 3, Vilnius

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Teritorijos (T-2 ir T-3 dalių) tarp Neries upės, Rinktinės, Šeimyniškių ir Raitininkų gatvių detaliojo plano sklypo Nr. 1 (Rinktinės g. 3) ir Nr. 4 (Rinktinės g. 3A), pertvarkyto žemės sklypo Rinktinės g. 3A ir sklypo Rinktinės gatvėje (kadastro Nr. 0101/0033:7) formavimo ir pertvarkymo projektu, sprendinių koregavimas (TPDR Nr. T00080206), patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos įsakymu Nr. A30-1343, 2017-05-10

Administracijos priimtų sprendimų paieška – https://aktai.vilnius.lt/.

Teritorijų planavimo dokumentų registras – http://www.tpdr.lt/
Planuojamos teritorijos aprašymas: 6,3166 ha teritorija: sklypas Rinktinės g. 3, koreguojamos užstatymo zonos ir servituto ribos
Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gegužės 10 d. įsakymas Reg. Nr. A30-1343 „Dėl koreguojamo teritorijos (T-2 ir T-3 dalių) tarp Neries upės, Rinktinės, Šeimyniškių ir Raitininkų gatvių detaliojo plano sklypo Nr. 1 ir sklypo Nr. 4 (Rinktinės g. 3A, kadastro Nr. 0101/0033:51), pertvarkyto žemės sklypo Rinktinės g. 3A ir sklypo Rinktinės gatvėje (kadastro Nr. 0101/0033:7) formavimo ir pertvarkymo projektu, sprendinių tvirtinimo“
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos patvirtinti Administracinės paskirties pastato, Rinktinės g. 3, Vilniuje, statybos projekto projektiniai pasiūlymai. Nr. PSP-01-230102-00003, 2023-01-02
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt
Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Teikonta“, Konstitucijos pr. 7, LT-09308 Vilnius, tel. (8 5) 248 7272, [email protected], www.hanner.lt
Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Detaliuoju planu nustatytos užstatyti zonos, ribos, bei servituto koregavimas pagal PP.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu:
– interneto puslapiuose www.vilnius.lt, www.tpdris.lt nuo 2023 m. vasario 23 d. iki 2023 m. kovo 13 d. 16 val. (>10 d. d.);

– Žirmūnų seniūnijos patalpose (Žirmūnų g. 143, 09128 Vilnius) darbo dienomis nuo 2023 m. vasario 23 d. iki 2023 m.  kovo 13 d. 16 val. (>5 d. d.)
Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): Pasiūlymus dėl detaliojo plano koregavimo galima teikiami planavimo organizatoriui raštu aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano koregavimo viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

1.+AIŠKINAMASIS+RAŠTAS+R3+2023-01-19

2.+Galiojancio+DP+Pagrindinis+brezinys+2017+PDF

3.+DETALIOJO+PLANO+KOREGAVIMO+BREZINYS+01-18

4.+BSC+SKLYPO+PLANAS+SU+KOREGUOJAMAIS+DPK+2023-01-18

5.+TP+SKLYPO+SUTVARKYMO+PLANAS

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ