Teritorijos tarp Džiaugsmo ir Versmių gatvių detaliojo plano susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų koregavimas sklype Antano Maceinos g. 31 (kad. Nr. 0101/0157:652)

 

Planuojama teritorija: Antano Maceinos g. 31 (kad. Nr. 0101/0157:652)

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.:
Teritorijos tarp Džiaugsmo ir Versmių gatvių detalusis planas, patvirtintas 2008 m. gruodžio 3 d.  Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr.1-742. Teritorijų planavimo registro Nr. T00054378

Planuojamos teritorijos aprašymas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus, kadastro duomenų nustatymo data 2018-07-11 Gretimybės: sklypas yra gyvenamojoje teritorijoje, iš šiaurinės pusės apribotas A. Maceinos gatvės, iš vakarinės pusės kitos gatvės, iš rytinis ir pietinės pusių – privačių sklypų. Sklypas yra neužstatytas.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt;
Planavimo iniciatorius: Fiziniai asmenys
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: Projekto vadovė – Auksė Radžiūnaitė; tel.: +370 616 70493; el. p.: raukse@gmail.com
Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų koregavimas.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Nuo 2022-05-02 (10 darbo dienų) Vilniaus  miesto  savivaldybės administracijos tinklalapyje (www.vilnius.lt); Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt);  Naujosios Vilnios seniūnijoje Gerovės g. 1, LT-11201 Vilnius;

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

0.8+MACEINA++aiskinamasis+rastas

MACEINA++įvaž.korekt+su+proj.pastatu