Teritorijos tarp Kernavės ir Širvintų gatvių Šnipiškių seniūnijoje detaliojo plano koregavimas sklype Kernavės g. 49 Vilniuje (kad. Nr. 0101/0022:47 Vilniaus m. k.v.)

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Teritorijos tarp Kernavės ir Širvintų gatvių Šnipiškių seniūnijoje detalusis planas (Dokumento registravimo Nr. T00061184)
Planuojamos teritorijos aprašymas: Teritorija tarp Kernavės ir Širvintų gatvių Šnipiškių seniūnijoje
Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012-02-25 sprendimas Nr. 1-405 dėl teritorijos tarp Kernavės ir Širvintų gatvių Šnipiškių seniūnijoje detaliojo plano tvirtinimo
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt
Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: AEXN, UAB, į/k 300120935; A. Strazdelio g. 3-101, LT-02100 Vilnius; martynas@aexn.lt; +370 616 26831; https://aexn.lt/
Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Statybos ribos, požeminės ir antžeminės užstatyti leidžiamos teritorijos koregavimas
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: interneto puslapiuose www.vilnius.lt, www.tpdris.lt nuo 2023-03-08 iki 2023-03-23; Šnipiškių seniūnijos patalpose (Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius) darbo dienomis nuo 2023-03-08 iki 2023-03-23

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.
Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.
Nuoroda:
K49+AR

K49+DP+pagrindinis+brezinys

K49+KITI+DOKUMENTAI

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ