Teritorijos tarp Šeimyniškių, Sporto ir Raitininkų gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Sporto g. 16

 

Teritorijos planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Teritorijos tarp Šeimyniškių, Sporto ir Raitininkų gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Sporto g. 16 (kadastro Nr. 0101/0033:761) inicijavimo sutarties pagrindu, www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-22-246). (registro Nr. T00055386)
Planuojama teritorija, plotas: sklypas Sporto g. 16, plotas 0,1365 ha
Detaliojo plano pagrindas: 2022-02-02 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-457/22 „Dėl leidimo koreguoti teritorijos tarp Šeimyniškių , Sporto ir Raitininkų gatvių detaliojo plano sprendinius sklype Sporto g. 16 (kadastro Nr. 0101/0033:761) inicijavimo sutarties pagrindu ir 2022-04-13 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-1478/22 Dėl administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-02-02 įsakymo Nr. A30-457/22 „Dėl leidimo koreguoti teritorijos tarp Šnipiškių, Sporto ir Raitininkų gatvių detaliojo plano sprendinius sklype Sporto g. 16 (kadastro Nr. 0101/0033:761) inicijavimo pagrindu pakeitimo; 2022-02-02d. planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti bei 2022-03-22 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-37/22.
Detaliojo plano koregavimo tikslas ir uždaviniai: Koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2001 m. birželio 13 d. sprendimu Nr. 1260V „Dėl pritarimo teritorijos tarp Šeimyniškių,
Sporto ir Raitininkų gatvių detaliojo plano raidos programai ir šios teritorijos nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055386), pakoreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. A30-3062/20 „Dėl teritorijos tarp Šeimyniškių, Sporto ir Raitininkų gatvių nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sklypo Nr. 3 (Sporto g. 16, kadastro Nr. 0101/0033:761) sprendinių koregavimo tvirtinimo“, sprendinius sklype Sporto g. 16 (kadastro Nr. 0101/0033:761) inicijavimo sutarties pagrindu: nekeičiant sklypo naudojimo būdo pakeisti aukštingumo bei kitus reglamentus ir nustatyti naudojimo režimą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybes teritorijos bendruoju planu (pagal pridedamą miesto plano ištrauką). Pagal bendrąjį planą planuojama teritorija patenka i TUS-4-1 – Pagrindinio centro – funkcinę zoną.
Detaliojo plano koregavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, tel. (85)2112000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt.
Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: juridinis asmuo.
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: D. Krungolco įmonė, Šeimyniškių g. 23, Vilnius, elektroninis paštas: krungolcas@gmail.com, projekto vadovas Darius Krungolcas, mob. telefonas: 8 699 79001.
Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendra.
Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus galima susipažinti nuo 2022-06-14 iki 2022-06-28 imtinai Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-22-246), Vilniaus savivaldybės tinklapyje www.vilnius.lt ir Žirmūnų seniūnijos skelbimų lentoje adresu Žirmūnų g. 143 LT-09128, Vilnius, nuo 7.30 val. iki 16.30 val. (penktadieniais nuo 7.30 val. iki 15.15 val.), tel. (85) 2112988, elektroninis paštas: zirmunu.seniunija@vilnius.lt
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių bus galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. KVT-13-22-246) iki viešojo svarstymo pabaigos. Visuomenės atstovai, teikdami pasiūlymus,
privalo nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymą pasirašyti bei pateikti privalomus priedus (jei jie teikiami).

Nuoroda:

AR-Sprendiniai-Sporto+16+II

PB_Sporto_16_2022_06_07