Tęsiamas Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento – teritorijos ribų plano rengimas

INFORMACINIS PRANEŠIMAS

APIE RENGIAMĄ TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ

2015 – 07 – 27

Tęsiamas Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento – teritorijos ribų plano rengimas.

Planavimo pagrindas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 25 d. įsakymas Nr. Į-156 „Dėl Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento rengimo“.

Planavimo tikslas – užtikrinti Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato ir jo teritorijos išsaugojimą.

Planavimo uždavinys – nustatyti (patikslinti) Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritorijos ribas ir jos plotą.

Planavimo tvarka: vadovaujantis Kultūros ministro ir Aplinkos ministro 2005 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-261/D1-322 „Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ specialusis planas rengiamas supaprastinta tvarka.

Planuojamas žemės sklypo būdas ir pobūdis: nekeičiamas.

Specialiojo plano rengimo terminai: planavimo pradžia – 2012 m.

Planavimo organizatorius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.

Planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojas: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis padalinys (Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel./faks. (8-5) 275 42 21, el.paštas: [email protected]).

Specialiojo plano rengėjas: VĮ „Lietuvos paminklai“, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel.: (8 5) 272 40 14; el. p: www.lpaminklai.lt.; [email protected].

Galimybės susipažinti su specialiuoju planu: Specialiojo plano koncepcijos stadijoje parengti sprendiniai eksponuojami planavimo organizatoriaus interneto svetainėje: http://www.kpd.lt/lt/specialieji-planai-2/specialieji-planai-3/specialiuju-planu-koncepcijos.html

Su kita planavimo medžiaga galima susipažinti planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojo patalpose: Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel./faks. (8-5) 275 42 21, el.paštas: [email protected]