UAB „Sweco Lietuva“ rengia teritorijos Pagubės g. 63 (kadastro Nr. 0101/0001:1) detalųjį planą

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 30-666 „Dėl leidimo inicijuoti teritorijos Pagubės g. 63 planavimo procesą ir rengti detalųjį planą“, UAB „Sweco Lietuva“ rengia teritorijos Pagubės g. 63 (kadastro Nr. 0101/0001:1) detalųjį planą (toliau – Detalusis planas). Planavimo iniciatorius – Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija.

Informacija skelbiama TPDRIS