Užutekio g. gyvenamojo kvartalo detaliojo plano sprendinių žemės sklype (kadastro Nr. 0101/0068:1007) koregavimas

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: TPD Nr. K-VT-13-22-452
Planuojamos teritorijos aprašymas: Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi viešinami koreguoti detaliojo plano sprendiniai pagal teritorijos planavimo komisijos pastabas: pridėta servituto 1S1 reikšmė ir nustatyta didžiausia nelaidžių dangų ploto dalis
Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-03-21 įsakymas Nr. A30-1371/22 „Dėl leidimo koreguoti Užutekio g. gyvenamojo kvartalo detaliojo plano sprendinius žemės sklype (kadastro Nr. 0101/0068:1007) inicijavimo sutarties pagrindu“ bei planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti. 2022-05-16 pasirašyta Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-85/22
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt
Planavimo iniciatorius: Privatus asmuo
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB “A. Vyšniausko architektų dirbtuvės”, Vytenio g. 63A-51, Vilnius, tel. +37069817868, el. paštas daiva@archd.lt
Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: koreguoti Vilniaus miesto tarybos 1999 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. 450 „Dėl Užutekio g. gyvenamojo kvartalo detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055559) sprendinius žemės sklype (kadastro Nr. 0101/0068:1007): nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų žemės naudojimo būdus ir teritorijos naudojimo reglamentus
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: UAB “A. Vyšniausko architektų dirbtuvės”, Vytenio g. 63A-51, Vilnius, tel. +37069817868, el. paštas daiva@archd.lt,  www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-13-22-452, www.vilnius.lt
Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: įvyko
Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): el. paštu: daiva@archd.lt
Nuoroda:
aiškinamasis+raštas
detalusis