Vadovaujantis 2020-04-28 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymu Nr. A30-1048/20 „Dėl leidimo koreguoti teritorijos tarp Ukmergės ir Šeškinės gatvių detaliojo plano projekto sprendinius sklype Ukmergės g. 212A teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“, pradedamas detaliojo plano sprendinių koregavimas

 

Planuojamos teritorijos plotas ir adresas: sklypas Ukmergės g. 212A (kadastro Nr. 0101/0020:200), plotas 0,1880 ha.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilniuje, www.vilnius.lt , tel.: (85) 211 2000, faks. 8 5 211 2222, el. paštas paštas: [email protected]
Planavimo iniciatoriai: 331-oji garažų statybos ir eksploatavimo bendrija, Vilnius.
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB ,,Geri architektai“, Šviesos g. 4D-2, LT-03113, Vilnius, tel.: 861155004, projekto vadovė Gražina Meidutė, tel.: 869947231, el. paštas:
[email protected]
Planavimo uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1997 m. liepos 17 d. sprendimu Nr. 1257V „Dėl teritorijos tarp Ukmergės ir Šeškinės gatvių detaliojo plano projekto tvirtinimo“ patvirtinto Ukmergės ir Šeškinės gatvių detaliojo plano projekto Šeškinės detaliajam planui papildyti (registro Nr. T00055961) sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu: pakeisti sklypo Ukmergės g. 212A (kadastro Nr. 0101/0020:200) inžinerinės infrastruktūros teritorijos naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą, užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį, statinių aukštį ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus, neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane (registro Nr. T00056038) nustatytų naudojimo reglamentų.

Dokumento rengimo pagrindas: 2020-04-28 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-1048/20 „Dėl leidimo koreguoti teritorijos tarp Ukmergės ir Šeškinės gatvių detaliojo plano projekto sprendinius sklype Ukmergės g. 212A teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“
SPAV reikalingumas: nerengiama.
Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.
Detaliojo plano koregavimo koncepcijos rengimas: nerengiama.
Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-21-796.
Apie supažindinimą su parengtu detaliojo plano koregavimu bus informuota papildomai.
Pridedama:
1. 2020-04-28Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A30-1048/20;
2. Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui koreguoti;
3. Planuojamos teritorijos riba.

Nuoroda:

Priedai_prie_skelbimo