Vadovaujantis 2021-12-01 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymu Nr. A30-3931/21 „Dėl leidimo inicijuoti apie 9,8 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Nr. 15 (Vaišelgos g. 88, kadastro Nr. 0101/0101:714)“ pradedamas rengti žemės sklype Vaišelgos g. 88, kadastro Nr. 0101/0101:714 detaliojo plano koregavimas

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 18 d. sprendimas Nr. 1-1890 „Dėl apie 9,8 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano tvirtinimo“ (registro Nr. T00072309)

Dokumento rengimo pagrindas: 2021-12-01 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-3931/21 „Dėl leidimo inicijuoti apie 9,8 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Nr. 15 (Vaišelgos g. 88, kadastro Nr. 0101/0101:714)“

Planuojamos teritorijos plotas ir adresas: 0,5831 ha sklypas (kadastro Nr. 0101/0101:714).
Nagrinėjama teritorija: apie 3,4 ha teritorija prie Vaišelgos g., atitinkanti kvartalo apibrėžimą.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel.: 852112616, faks. 85 2112222, LT-09601, Vilnius.
Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.
Detaliojo plano rengėjas: UAB ,,Meirista“, Panerių g. 64, LT-03160, Vilnius, tel.: 869947231, el. paštas: meiristauab@gmail.com
Planavimo uždaviniai: inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. 1-1890 „Dėl apie 9,8 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano tvirtinimo“
patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00072309) sprendinių koregavimą sklype Nr. 15 (Vaišelgos g. 88, kadastro Nr. 0101/0101:714): nekeičiant žemės sklypo naudojimo paskirties nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą, padalinti į šešis vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų pastatų teritorijos sklypus, nustatyti užstatymo tipą ir teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.
Papildomi reglamentai: nenustatomi.
Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekamos.
SPAV reikalingumas: nereikalingas.
Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.
Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.
Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-109.
Apie supažindinimą su parengtu detaliojo plano keitimu bus informuota papildomai.
Pridedama:
1. 2021-12-01 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr.
A30-3931/21;
2. Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti;
3. Planuojamos teritorijos riba.

Nuoroda:

Elektroninio+dokumento+nuorašas+(5)

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ