Vadovaujantis 2022-01-05 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymu Nr. A30-32/22 „Dėl leidimo koreguoti teritorijos tarp V. Mačernio g. 12 ir B. Krivickio g. 40 detaliojo plano sprendinius sklype V. Mačernio g. 12 (kadastro Nr. 0101/0008:1459) inicijavimo sutarties pagrindu“, pradedamas detaliojo plano sprendinių koregavimas

 

Planuojamos teritorijos plotas ir adresas: sklypas V. Mačernio g. 12 (kadastro Nr. 0101/0008:1459) plotas 0,1263 ha.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilniuje, www.vilnius.lt , tel.: (85) 211 2000, faks. 8 5 211 2222, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt
Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys.
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB ,,Meirista“, Panerių g. 64, LT-03160, Vilnius, projekto vadovė Gražina Meidutė, tel. 869947231, el. paštas grazina@meirista.lt ,
meiristauab@gmail.com
Planavimo uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008-11-12 d. sprendimu Nr. 1- 693 „Dėl teritorijos tarp V. Mačernio g. 12 ir B. Krivicko g. 40 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendinius sklype V. Mačernio g. 12 (kadastro Nr. 0101/0008:1459) inicijavimo sutarties pagrindu: nekeičiant paskirties ir naudojimo būdo, sujungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą su besiribojančiu žemės sklypu V. Mačernio g. 12 (kadastro Nr. 0101/0008:1459), pakeisti sklypų ribas ir plotus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.
SPAV reikalingumas: neprivalomas.
Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.
Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.
Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-179
Apie supažindinimą su parengtu detaliojo plano koregavimu bus informuota papildomai.
Pridedama:
1. 2022-01-05 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A30-32/22;
2. Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui koreguoti;
3. Planuojamos teritorijos riba.

Nuoroda:

Elektroninio+dokumento+nuorašas+(68)