Vadovaujantis 2022-01-06 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymu Nr. A30-40/22 „Dėl leidimo inicijuoti apie 34 ha teritorijos tarp Džiaugsmo ir Versmių gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimą sklypuose Levidonių g. 2 ir 4“ pradedamas rengti detaliojo plano sprendinių sklypuose Nr. 3 (Levidonių g. 2, kadastro Nr. 0101/0157:2047) ir Nr. 2 (Levidonių g. 4, kadastro Nr. 0101/0157:2049) koregavimas

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 3 d. sprendimas Nr. 1-742 „Dėl teritorijos tarp Džiaugsmo ir Versmių gatvių detaliojo plano tvirtinimo“

Dokumento rengimo pagrindas: 2022-01-06 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-40/22 „Dėl leidimo inicijuoti apie 34 ha teritorijos tarp Džiaugsmo ir Versmių gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimą sklypuose Levidonių g. 2 ir 4“

Planuojamos teritorijos adresas: Levidonių g. 2, kadastro Nr. 0101/0157:2047 ir Levidonių g. 4, kadastro Nr. 0101/0157:2049.

Nagrinėjama teritorija: Gatvėmis apribotas kvartalas, į kurį įeina planuojama teritorija (pažymėta pridedamoje schemoje).

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel.: 852112616, faks. 852112222, LT-09601, Vilnius, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt, interneto svetainė: www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: fiziniai asmenys.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB ,,Meirista“, Panerių g. 64, LT-03160, Vilnius, projekto vadovė Gražina Meidutė, tel.: 869947231, el. paštas: meiristauab@gmail.com

Planavimo uždaviniai: inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 3 d. sprendimu Nr. 1-742 „Dėl teritorijos tarp Džiaugsmo ir Versmių gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto apie 34 ha teritorijos tarp Džiaugsmo ir Versmių gatvių detaliojo plano (registro Nr. T00054378) sprendinių koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu: sklypus Levidonių g. 2 ir 4 padalinti ir nustatyti reikalingus pagrindinius ir papildomus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.   

Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, neviršyti gretimų suplanuotų teritorijų naudojimo reglamentų.       

Papildomi reglamentai: nenustatomi.

Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekamos.

SPAV reikalingumas: nereikalingas.

Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.

Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.

Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.

Detaliojo plano koregavimas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-393.

Apie supažindinimą su parengtu detaliojo plano koregavimu bus informuota papildomai.

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento, planavimo organizatoriui teikiami raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

Pridedama:

  1. 2022-01-06 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-40/22;
  2. Planavimo darbų programa koreguojamo detaliojo planavimo dokumentui rengti;
  3. Planuojamos teritorijos riba.

Nuoroda: Elektroninio+dokumento+nuorašas

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ