Vadovaujantis 2022-05-27 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymu Nr. A30-2261/22 „Dėl leidimo rengti sklypo Lietaus g. 5 (kadastro Nr. 0101/0068:1255) ir gretimos teritorijos detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu“ pradedamas rengti žemės sklypo Lietaus g. 5 (kadastro Nr. 0101/0068:1255) ir gretimos teritorijos detalusis planas

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: sklypo Lietaus g. 5 (kadastro Nr. 0101/0068:1255) ir gretimos teritorijos detalusis planas

Dokumento rengimo pagrindas: 2022-05-27 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-2261/22 „Dėl leidimo rengti sklypo Lietaus g. 5 (kadastro Nr. 0101/0068:1255) ir gretimos teritorijos detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu“

Planuojamos teritorijos (sklypų) plotas ir adresas: apie 0,19 ha, sklypas Lietaus g. 5 ir gretima teritorija.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel.: 852112616, faks. 852112222, LT-09601, Vilnius, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.
Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.
Detaliojo plano rengėjas: UAB ,,Meirista“, Panerių g. 64, LT-03160, Vilnius, projekto vadovė Gražina Meidutė, tel.: 869947231, el. paštas: meiristauab@gmail.com
Planavimo uždaviniai: rengti sklypo Lietaus g. 5 (kadastro Nr. 0101/0068:1255) ir gretimos teritorijos detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu: nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.
Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, nustatyti prioritetinės savivaldybės infrastruktūros vystymo etapus; suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuoti optimalų inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą.
Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
SPAV reikalingumas: neprivalomas.
Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.
Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.
Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-640.
Apie supažindinimą su parengtu detaliojo plano keitimu bus informuota papildomai.

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento, planavimo organizatoriui teikiami raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

Pridedama:
1. 2022-05-27 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr.
A30-2261/22;
2. Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti;
3. Planuojamos teritorijos riba.

Nuoroda:

ĮSAKYMAS_Elektroninio+dokumento+nuorašas

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ