Vadovaujantis 2022-10-31 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymu Nr. A30-4091/22 „Dėl leidimo keisti teritorijos Pakalniškėse nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu“ pradedamas rengti žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0158:501), žemės sklypo Juodasis kel. 91 (kadastro Nr. 0101/0158:502) ir gretimos teritorijos detalusis planas

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Teritorijos Pakalniškėse nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių keitimas inicijavimo sutarties pagrindu TPD Nr. K-VT-13-22-997

Planuojamos teritorijos (sklypų) plotas ir adresas: apie 1,92 ha. Žemės sklypas (kadastro Nr. 0101/0158:501), žemės sklypas Juodasis kel. 91 (kadastro Nr. 0101/0158:502) ir gretima teritorija.

Dokumento rengimo pagrindas: A30-4091/22, 2022-10-31
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel.: 852112616, faks. 852112222, LT-09601, Vilnius.
Planavimo iniciatorius: fiziniai asmenys.
Detaliojo plano keitimo rengėjas: UAB ,,Meirista“, Panerių g. 64, LT-03160, Vilnius, tel.: 869947231, el. paštas: meiristauab@gmail.com
Planavimo tikslai ir uždaviniai: patikslinti detaliuoju planu patvirtintų žemės sklypų ribas, patikslinti suformuotus servitutus, nustatyti kitą žemės sklypų paskirtį, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų ir kt. galimus naudojimo būdus bei teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.
Tyrimai ir galimybių studijos: pagal institucijų planavimo sąlygas.
SPAV reikalingumas: nustatomas pagal institucijų planavimo sąlygas arba teisės aktų nustatyta tvarka.
Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.
Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.
Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-997.
Apie supažindinimą su parengtu detaliojo plano keitimu bus informuota papildomai.
Pridedama:
1. 2022-10-31 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-4091/22;
2. Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti;
3. Planuojamos teritorijos riba.

Nuoroda:

Skelbimas_2023-03-07

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ