Vadovaujantis 2022-11-08 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymu Nr. A30-4179/22 „Dėl leidimo koreguoti sklypo Bališkių kaime detaliojo plano sprendinius sklype (kadastro Nr. 0101/0165:824) inicijavimo sutarties pagrindu“ pradedamas rengti detaliojo plano koregavimas

 

Informuojame, kad vadovaujantis 2022-11-08 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymu Nr. A30-4179/22 „Dėl leidimo koreguoti sklypo Bališkių kaime detaliojo plano sprendinius sklype (kadastro Nr. 0101/0165:824) inicijavimo sutarties pagrindu“ pradedamas rengti detaliojo plano koregavimas.

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: sklypo Bališkių kaime detalusis planas
Planuojamos teritorijos (sklypo) plotas ir adresas: sklypas (kadastro Nr. 0101/0165:824) plotas 0,1902 ha.
Nagrinėjama teritorija: teritorija apribota A. Gudaičio, E. Andriolio, S. Krasausko gatvėmis.

Dokumento rengimo pagrindas: 2022-11-08 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-4179/22 „Dėl leidimo koreguoti sklypo Bališkių kaime detaliojo plano sprendinius sklype (kadastro Nr. 0101/0165:824) inicijavimo sutarties pagrindu“
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel.: 852112616, faks.: 852112222, LT-09601, Vilnius, el. p. [email protected].
Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.
Detaliojo plano rengėjas: UAB ,,Meirista“, Panerių g. 64, LT-03160, Vilnius, tel.: 869947231, el. paštas: [email protected]

Planavimo uždaviniai: nekeičiant žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0165:824) naudojimo paskirties patikslinti naudojimo būdą ir nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą, padalinti sklypą į du sklypus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.
Papildomi planavimo uždaviniai: vertinti nagrinėjamos teritorijos (numatomų sprendinių įtaką patiriančios) kraštovaizdį, esamas ir (ar) suplanuotas urbanistines struktūras, inžinerinę ir socialinę infrastruktūrą.
Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingi.
SPAV reikalingumas: nereikalingas.
Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.
Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-1026.
Apie supažindinimą su parengtu detaliuoju planu bus informuota papildomai.

Nuoroda:

Skelbimas_2023-01-24

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ