Vadovaujantis 2022-11-10 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymu Nr. A30-4237/22 „Dėl leidimo rengti sklypo prie Juodupio gatvės (kadastro Nr. 0101/0158:639) detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu” pradedamas rengti sklypo (kadastro Nr. 0101/0158:639) detalusis planas

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: sklypo prie Juodupio gatvės (kadastro Nr. 0101/0158:639) detalusis planas TPD Nr. K-VT-13-22-1080

Planuojamos teritorijos (sklypų) plotas ir adresas: 4,8011 ha sklypas prie Juodupio gatvės (kadastro Nr. 0101/0158:639), Vilniuje.

Dokumento rengimo pagrindas: 2022-11-10 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-4237/22 „Dėl leidimo rengti sklypo prie Juodupio gatvės (kadastro Nr. 0101/0158:639) detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu”

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilniuje, tel.: 852112616, faks.: 852112222, www.vilnius.lt .

Planavimo iniciatoriai: fiziniai ir juridiniai asmenys.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB ,,Meirista“, Panerių g. 64, LT-03160, Vilnius, tel.: 869947231, el. paštas: meiristauab@gmail.com

Planavimo uždaviniai: keisti žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, padalinti sklypą, nustatyti žemės sklypų naudojimo būdus ir teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).      

Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, numatyti susisiekimo ryšių sistemą – susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.       

Papildomi reglamentai: nenustatomi.

Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekamos.

SPAV reikalingumas: nereikalingas.

Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

Detaliojo plano koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.

Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.

Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.

Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-1080.

Apie supažindinimą su parengtu detaliuoju planu bus informuota papildomai.

Pridedama:

  1. 2022-11-10 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-4237/22;
  2. Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti;
  3. Planuojamos teritorijos riba.

Nuoroda:

Elektroninio+dokumento+nuorašas+(5)

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ