Vadovaujantis 2022-11-24 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymu Nr. A30-4456/22 „Dėl leidimo koreguoti sklypo Birutės g. 40 detaliojo plano sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“ pradedamas rengti detaliojo plano koregavimas

 

Informuojame, kad vadovaujantis 2022-11-24 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymu Nr. A30-4456/22 „Dėl leidimo koreguoti sklypo Birutės g. 40 detaliojo plano sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“ pradedamas rengti detaliojo plano koregavimas.

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-1128.

Planuojamos teritorijos plotas ir adresas: apie 0,44 ha, Birutės g. 40 (kadastro. Nr. 0101/0039:1406), Vilnius.

Dokumento rengimo pagrindas: 2022-11-24 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo  įsakymas Nr. A30-4456/22 „Dėl leidimo koreguoti sklypo Birutės g. 40 detaliojo plano sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Konstitucijos pr.3, Vilnius, tel. (85) 211 2616, savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Renova“ , Gedimino pr. 16, Vilnius, renova@renova.lt, kont. tel.8 698 21492.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: nekeičiant žemės sklypo ribų, paskirties ir naudojimo būdo pakeisti detaliojo plano sprendinius ir nustatyti užstatymo tankį, užstatymo intensyvumą, pastatų aukštį bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų ir Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių.

Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.

Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, automobilių stovėjimo būdas, susisiekimo komunikacijų išdėstymas ir servitutų poreikis.

Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekamos.

SPAV reikalingumas: nereikalingas.

Konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.

Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.

Viešumo užtikrinimas: detaliojo plano koregavimo viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir jo įgaliotas asmuo.

Derinimo procedūra: Detaliojo plano koregavimas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-1128.

Apie susipažinimą su parengtu detaliojo plano koregavimo sprendiniais bus informuota papildomai.

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ