Vadovaujantis 2023-03-08 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos įsakymu Nr. A30- 896/23 „Dėl leidimo rengti apie 22,8 ha teritorijos prie Veisiejų ir Simno gatvių detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu“ rengiamas detalusis planas

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Apie 22,8 ha teritorijos prie Veisiejų ir Simno gatvių detalusis planas, TPD Nr. K-VT-13-23-245.

Planuojamos teritorijos aprašymas: Apie 22,8 ha ploto teritorijos tarp Veisiejų gatvės, miško sklypo, šiaurinėje pusėje su suplanuota teritorija, pietinėje pusėje su bendrajame plane suplanuota gatve ir kaimyniniu sklypu.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2023-03-08 įsakymas Nr. A30-896/23 „Dėl leidimo rengti apie 22,8 ha teritorijos prie Veisiejų ir Simno gatvių detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu“.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo ir fiziniai asmenys.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: R.M. I. Į. „Mažasis atriumas“, ( kodas 122874868), Šv. Mykolo g. 4-4, LT- 01124 Vilnius, tel. (8 5) 261 00 11, el. p matriumas@gmail.com, PV R.M.-P., mob. tel. +370 615 69141.

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: pakeisti žemės sklypų (kadastro Nr. 0101/0164:932, 0101/0164:886, Nr. 0101/0164:269, Nr. 0101/0164:81, Nr. 0101/0164:887, Nr. 0101/0164:888, Nr. 0101/0164:889, Nr. 0101/0164:21, Nr. 0101/0164:196, Nr. 0101/0164:178, Nr. 0101/0164:931) pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą. Iš žemės sklypų (kadastro Nr. 0101/0164:932, Nr. 0101/0164:886, Nr. 0101/0164:269, Nr. 0101/0164:81, Nr. 0101/0164:887, Nr. 0101/0164:888, Nr. 0101/0164:889, Nr. 0101/0164:21, Nr. 0101/0164:196, Nr. 0101/0164:178) sujungimo ir padalijimo būdu suformuoti naujus žemės sklypus, nustatyti jų plotus ir ribas. Planuojamoje teritorijoje suplanuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijas, nustatyti sklypų pagrindines žemės naudojimo paskirtis ir žemės naudojimo būdus bei teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis galiojančiais teisės aktais bei Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: www.vilnius.lt, www.tpdris.lt (reg. Nr. K-VT-13-23-245), Pagirių seniūnijoje.

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: Bus informuojama papildomai.

Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti detaliojo plano organizatoriui raštu aukščiau pateiktu adresu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-23-245) ir/arba el. paštu iki viešojo susirinkimo pabaigos. Apie viešojo susirinkimo laiką ir vietą bus informuojama papildomai.

Nuoroda:

Įsakymas ir programa

Planuojama teritorija

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

Teikti pasiūlymą