Vadovaujantis 2023-04-20 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos įsakymu Nr. A30-1488/23 „Dėl leidimo rengti apie 0,6 ha teritorijos prie sklypų Naujakiemio g. 2, Naujakiemio g. 2A ir Naujakiemio g. 2B detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu“ rengiamas detalusis planas

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Apie 0,6 ha teritorijos prie sklypų Naujakiemio g. 2, Naujakiemio g. 2A ir Naujakiemio g. 2B detalusis planas.

Planuojamos teritorijos aprašymas: Apie 0,6 ha teritorijos prie sklypų Naujakiemio g. 2, Naujakiemio g. 2A ir Naujakiemio g. 2B.

Dokumento rengimo pagrindas: 2023-04-20 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos įsakymas Nr. A30- 1488/23 „Dėl leidimo rengti apie 0,6 ha teritorijos prie sklypų Naujakiemio g. 2, Naujakiemio g. 2A ir Naujakiemio g. 2B detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu“

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. 8 5 211 2000, el. p. [email protected]
Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.
Detaliojo plano rengėjas: R. Mažeikaitės IĮ „Mažasis atriumas“ ( kodas 122874868), Šv. Mykolo g. 4-4, LT- 01124 Vilnius, tel. (8 5) 261 00 11, el. p [email protected], mob. tel. +370 615 69141.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: suplanuoti susisiekimo infrastruktūrą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.
Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.
Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai.
Tyrimai ir galimybių studijos: parengti topografiją, esamų želdinių inventorizaciją.
SPAV reikalingumas: nereikalingas.
Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.
Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.
Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: www.vilnius.lt, www.tpdris.lt (reg. Nr. K-VT-13-23-535), Verkių seniūnijoje
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti: detaliojo plano organizatoriui raštu aukščiau pateiktu adresu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-23-535) ir/arba el. paštu iki viešojo susirinkimo pabaigos.

Apie viešojo susirinkimo laiką ir vietą bus informuojama papildomai.

Nuoroda:

Naujakiemio+g.+-sakymas+ir+programa

Planuojama+teritorija

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ