Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi teikiame susipažinti su Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sklypo Saltoniškių g. 14, Vilniuje (skl. kad. Nr.0101/0031:191) susisiekimo komunikacijų išdėstymo (įvažiavimo/išvažiavimo vietos) koregavimo sprendiniais

 

Atlikti pakeitimai viešinami visuomenei, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi, kurioje nurodoma kad: „kai teritorijų planavimo dokumento sprendiniai keičiami atsižvelgus į priimtus pasiūlymus, apie kuriuos buvo viešai informuota, ar į teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo teritorijų planavimo dokumento derinimo stadijoje, visuomenė su pakeistais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais supažindinama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir sprendimą rengti teritorijų planavimo dokumentą priėmusios valstybės institucijos (institucijų) ar savivaldybės interneto svetainėje.

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sklypo Saltoniškių g. 14, Vilniuje (skl. kad. Nr.0101/0031:191) susisiekimo komunikacijų išdėstymo (įvažiavimo/išvažiavimo vietos) koregavimas.
Planuojamos teritorijos aprašymas: Žemės sklypas Saltoniškių g. 14 (kadastro Nr. 0101/0031:191), Vilnius.
Dokumento rengimo pagrindas: 1998-02-12 Vilniaus miesto valdybos sprendimas Nr. 246V (patvirtintas Žvėryno šiaurinės dalies detalusis planas), 2019-03-18 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos sprendimas Nr. A30-562/19.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (85) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt
Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Formatas A1“, buveinės adresas A.Goštauto g. 8-402, LT-01108 Vilnius. Informaciją teikiama tel. +370 616 54009, el. p.:
alicija@formatogrupe.lt.
Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Tikslinamas susisiekimo komunikacijų išdėstymas (įvažiavimo/išvažiavimo vieta).

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta, pagal TPĮ 37 straipsnio 3 punktą.
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: nuo 2022 m. lapkričio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt) skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) skiltyje Rengiami TP dokumentai.
Nuoroda:

1_TPD+kor+Saltoniškių+g.+14,+Vilnius_AR+ir+BREZINIAI+su+pritar

TPD+kor+Saltoniškių+g.+14+PAGR+BREZINYS

TPD+SALTONIŠKIŲ+14+pastabu+atsakymu+lentele