Verkių ir Pašilaičių seniūnijose planuojama suteikti naujus adresus

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu  Nr.1V-57 (2014 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 1V-178 redakcija) patvirtintu Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašu ir Lietuvos Respublikos  Vyriausybės  2002 m.  gruodžio  23  d.  nutarimu Nr. 2092 „Dėl Adresų formavimo taisyklių patvirtinimo“ planuojama suteikti adresų objektams šiuos naujus adresus:

Verkių seniūnijoje:Ozkiniu_lansc   ožkinių įsak.

Pašilaičių seniūnijoje: Laisvės pr. 77B-R2 įsakymas