Visuomenės informavimas apie numatomą sandėliaviimo paskirties ir administracinių pastatų Kalvarijų g. 159, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Kalvarijų g. 159 (Skl. Kad. Nr. 0101/0010:289), Vilnius

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, komercinės paskirties objektų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Sandėliavimo ir administraciniai pastatai

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB „Naujoji architektūra ir grafika“, PV Gintautas Šveikauskas, elena.ntf@gmail.com tel. 868604554,

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
UAB „Vilpra“, Kalvarijų g. 159, Vilnius, elena.ntf@gmail.com, tel. 868604554

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Kalvarijų g. 159, Vilnius, tel. 868604554, Treč. – Pen. 15.00-17.00 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Teikiti iki 2015-08-18 17.00 val. el. paštu elena.ntf@gmail.com tel. 868604554

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
2015-08-19 18.00 val., Kalvarijų g. 159, Vilnius

Atsisiųsti priedus: 1, 2.

2015-09-23

Po viešojo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.


{end_header}