Visuomenės informavimas apie pakeistus sklypų Geležinio Vilko g. 2 detaliojo plano koregavimo numatant papildomus įvažiavimus į sklypą Geležinio Vilko g. 6 sprendinius pagal gautus visuomenės pasiūlymus, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalies nuostatomis

Atlikti pakeitimai viešinami visuomenei, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi, kurioje nurodoma kad: „kai teritorijų planavimo dokumento sprendiniai keičiami atsižvelgus į priimtus pasiūlymus, apie kuriuos buvo viešai informuota, ar į teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo teritorijų planavimo dokumento derinimo stadijoje, visuomenė su pakeistais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais supažindinama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir sprendimą rengti teritorijų planavimo dokumentą priėmusios valstybės institucijos (institucijų) ar savivaldybės interneto svetainėje“.

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 13 d. sprendimu Nr.1-389 “Dėl sklypų Geležinio Vilko g. 2 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtintas sklypų Geležinio Vilko g. 2 (kadastro Nr. 0101/0052:157, Nr. 0101/0052:156, Nr. 0101/0052:146 ir Nr. 0101/0052:138), Vilkpėdės seniūnijoje, detalusis planas

Planuojamos teritorijos aprašymas: Žemės sklypas: sklypas Geležinio Vilko g. 6 (kadastro Nr. 0101/0052:428), Vilnius.

Dokumento rengimo pagrindas: Esamo detalaus plano koregavimas supaprastinta tvarka (pagal LR TPĮ 28 str. 9d.).

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: MB „Archus“, įmonės kodas 304080819, Kęstučio g. 41A, Vilnius. Projekto vadovas, architektas Andrius Bakanovas, tel. +370 615 28588, el.p.: [email protected].

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Koreguoti Sklypų Geležinio Vilko g. 2 detaliuoju planu suformuotus susisiekimo komunikacijų principus (sklypo įvažiavimo / išvažiavimo vietas) žemės sklypui Geležinio Vilko g. 6, Vilnius (kad. Nr. 0101/0052:428)

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima nuo 2023-09-11 iki 2023-09-22 imtinai (10 darbo dienų) Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje www.vilnius.lt, skiltyse Miesto plėtra, Teritorijų planavimo viešumas (su pagrindiniu brėžiniu, aiškinamuoju raštu); Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), http://www.tpdris.lt; MB „Archus“ patalpose, adresu Kęstučio g. 41A, Vilnius, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val., iš anksto susiderinus tel. +370 615 28588 arba el. p.: [email protected]; Vilkpėdės seniūnijos skelbimų lentoje, adresu Savanorių pr. 49, Vilnius (su pagrindiniu brėžiniu).

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros susipažinimo termino pabaigos (10 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje).

Nuoroda:

Brėžiniai

Aiškinamasis raštas

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

Teikti pasiūlymą