Visuomenės informavimas apie sprendinių patikslinimus pagal Teritorijų planavimo komisijos pastabas „Sklypų Gabijos gatvėje (kadastro Nr. 0101/0015, 0101/0015:204, 0101/0015:205, 0101/0015:245) Pašilaičių seniūnijoje detaliojo plano susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų koregavimas sklype Gabijos g. 36 (kad. Nr.0101/0015:326)“

 

Atlikti pakeitimai viešinami visuomenei, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi, kurioje nurodoma kad: „kai teritorijų planavimo dokumento sprendiniai keičiami atsižvelgus į priimtus pasiūlymus, apie kuriuos buvo viešai informuota, ar į teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo teritorijų planavimo dokumento derinimo stadijoje, visuomenė su pakeistais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais supažindinama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir sprendimą rengti teritorijų planavimo dokumentą priėmusios valstybės institucijos (institucijų) ar savivaldybės interneto svetainėje.

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Sklypų Gabijos gatvėje (kadastro Nr. 0101/0015, 0101/0015:204, 0101/0015:205, 0101/0015:245) Pašilaičių seniūnijoje detaliojo plano susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų koregavimas sklype Gabijos g. 36 (kad. Nr.0101/0015:326), Nr. T00060418

Planuojama teritorija:  Gabijos g. 36 (sklypo kad. Nr.0101/0015:326).

Planavimo pagrindas:  2008 m. gruodžio 3 d.  Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-744 patvirtintas „Sklypų Gabijos gatvėje (kadastro Nr. 0101/0015, 0101/0015:204, 0101/0015:205, 0101/0015:245) Pašilaičių seniūnijoje detalusis planas“ ( Nr. T00060418).

Planavimo tikslai: susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų koregavimas: suplanuoti įvažiavimą/išvažiavimą iš Pavilnionių g., panaikinti suplanuotą įvažiavimą/ išvažiavimą iš Gabijos g.

Planavimo organizatorius:  Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel.: (8 5) 211 2000, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius:  Juridinis asmuo

Projekto rengėjas: Projekto vadovė  Jurgita Žostautienė (kv. atest. A156), IVP Nr., LT-10150 Vilnius, Laurų Sodų 9-oji g. 9, tel.: 8 686 47260, el. paštas: jurgita.jaseckaite@gmail.com

Teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta, pagal TPĮ 37 str. 3 p

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: nuo 2022 m. gruodžio 30 d. LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (skiltyje: Rengiami TP dokumentai – Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai ir nuo 2021-07-01 rengiamų TPD bei sprendimų, kuriais keičiama/nustatoma paskirtis ir (ar) naudojimo būdas, viešinimas – Savivaldybės/Vietovės lygmens TPD – Vilniaus m. – Informacinių pranešimų, apie galimybes susipažinti su TPD sprendiniais, pakeistais pagal visuomenės pasiūlymus/derinančių institucijų pastabas, pagal Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalį, viešinimas) ir Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje, skiltyse Savivaldybė, Miesto plėtra, teritorijų planavimo viešumas: https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/

Nuoroda:

Aiškinamasis raštas

Instancijų pateiktų pastabų įvertinimas

Pagrindinis brėžinys