Visuomenės informavimas apie teritorijų planavimo dokumento sprendinių keitimą pagal derinančių institucijų pastabas „Apie 4 ha teritorijos prie Moravų gatvės detalųjį planą“, TPD Nr. K-VT-13-22-630

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: „Apie 4 ha teritorijos prie Moravų gatvės detalųjį planą“, TPD Nr. K-VT-13-22-630.

Planuojamos teritorijos aprašymas: Planuojama teritorija yra Vilniaus miesto Rasų seniūnijoje, prie Moravų gatvės, plotas apie 4,22 ha.

Planavimo tikslas:  pakeisti sklypų ribas ir plotus sujungiant nuosavybės teise priklausančius greta esančius sklypus, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties nustatyti daugiabučių gyvenamųjų namų ir bendrabučių teritorijos žemės naudojimo būdą, infrastruktūros koridorius, teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-06-29 įsakymas Nr. A30-2706/22; 2022-07-04 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-145/22.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (85) 211 2000, el. paštas: [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.

Plano rengėjas: UAB „Vilniaus architektūros studija“  P. Lukšio g. 32, LT-08222 Vilnius, tel. (85) 261 4469, el. paštas: [email protected], www.vas.lt; informacija teikiama el. paštu: [email protected], tel. 8 616 54006.

Su pataisytais detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti:  Vilniaus miesto savivaldybės internetinėje svetainėje www.vilnius.lt ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  TPD Nr. K-VT-13-22-630.

Nuoroda:

Pagrindinis+brėžinys+20221218

Sprendinių+aiškinamasis+raštas+2022-12-18